خدمات ما

برخی از خدماتی که در کلینیک تخصصی دامپزشکی افرا ارائه می شود :
معاينه تخصصی داخلی

معاينه تخصصی داخلی

واکسیناسیون

واکسیناسیون

درمان انگل

درمان انگل

صدور شناسنامه

صدور شناسنامه

آزمایش

آزمایش

سونوگرافی

سونوگرافی

صدور گواهی سلامت

صدور گواهی سلامت

میکروچیپ

میکروچیپ

دندانپزشکی

دندانپزشکی

اکو کاردیوگرافی

اکو کاردیوگرافی

جراحی

جراحی

پت شاپ

پت شاپ

تمامی خدمات زیرنظر متخصص بيماری های حيوانات خانگی انجام مي گيرد.

اطلاعات تماس